Rozwód i separacja
Warszawa

Sprawy o rozwód czy separację z pewnością nie należą do prostych i przyjemnych. Wiążą się z częścią naszej osobistej sfery, o której nie każdemu jest łatwo rozmawiać z obcą osobą. Jako prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie prawa, doskonale to rozumiemy i dbamy o to, aby każdy nasz Klient mógł z pełnym zaufaniem powierzyć nam swoje sprawy. Stawiamy w tej kwestii na wyrozumiałość oraz fachowość obsługi.

Aby żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd należy wykazać, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia i nie istnieje żadna z tzw. przesłanek negatywnych, która uniemożliwiałaby sądowi orzeczenie rozwodu. Sąd nie może bowiem orzec rozwodu, jeżeli na jego skutek ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Wyjaśniamy i tłumaczymy prostym językiem konsekwencje decyzji związanych z ustaniem małżeństwa, przygotowujemy strony do rozpraw oraz mediacji, które coraz częściej są również elementem postępowań w tego typu sprawach. Wskazujemy jakie dowody warto wykorzystać w danej sprawie, dzięki którym będziemy w stanie wykazać przed sądem fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Separacja

Jeżeli rozkład małżeństwa co prawda jest zupełny, ale nie jest trwały, wówczas są przesłanki do domagania się orzeczenia przez sąd separacji. Pomimo różnic pomiędzy rozwodem a separacją, warto wiedzieć, że jest wiele punktów wspólnych. Do najbardziej znaczących można zaliczyć te należące do zakresu prawa spadkowego.